Eksamid – Tasemetööd

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Põhikooli lõpueksamite ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on 2018/2019  järgmised:

 • Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Ülemineku eksamid – 7 klass

Loovtöö kaitsmine 

© 2017 Kallastekool. Developed by disain.agency