Eksamid – Tasemetööd

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 16. mai 20167 a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 03. mai 2017. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 09. mai 2017. a;
 • kolmas aine (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

Põhikooli lõpueksamite ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on 2016/2017  järgmised:

 • eeesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 29. mai – 31. mai 2017. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Ülemineku eksamid – 7 klass

 • eesti keel –
 • matemaatika –
 • vene keel –

© 2015 Kallastekool. Developed by veebi.ee