Kallaste kool alustab õppetööd 11. jaanuaril kontaktõppena kõigile klassidele.