Õpilasesindus

Kallaste Lasteaed-Põhikool õpilasesindus on õpilaste poolt valitud vabatahtlik ühendus, kuhu kuuluvad aktiivsed õpilased 5.-9. klassidest.
Õpilasesindus esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu elavamaks ja paremaks muuta.
Kooli õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2019/2020 

  1. Evelina Jerner – 6 kl.
  2. Milana Kromonova – 6 kl.
  3. Valeria Ivanova – 7 kl.
  4. Mark Anušev – 7 kl.
  5. Aleksei Paramonov – 8 kl.
  6. Ksenija Ljapistova- 9 kl.
  7. Regina Rodnenkova – 9 kl.

Õpilasesinduse põhimäärus

Kontakt: Irina Volossova – huvijuht

e-post: irina.volossova@kallastekool.edu.ee

© 2019 Kallastekool. BY veebi.