Õpilaskodu

Kallaste Kooli õpilaskodus on 10 riiklikult toetavad kohad.

Õpilaskodu koha taotlus

https://www.riigiteataja.ee/akt/121042017014

KALLASTE LASTEAED-PÕHIKOOLI ÕPILASKODU KODUKORD
1. ÜLDREEGLID
1.1. Õpilasi võetakse vastu direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks.
1.2. Õpilaskodus elavate õpilaste jaoks kehtivad õpilaskodu ja kooli kodukorra reeglid.
1.3. Õpilaskodus elava õpilase elu korraldust määrab õpilaskodu kodukord.

2. TUBADE KORD
2.1. Õuejalanõud peab jätma koridoris asuvasse kappi.
2.2. Õpilane paneb õpilaskodus jalga vahetusjalatsid, sussid, avatud jalatsid, mitte tossud.
2.3. Riided hoitakse toas asuvas kapis.
2.4. Hommikuti teeb õpilane ise oma voodi korda.
2.5. Õpilased ise jälgivad oma toas korda. Igas toas on korrapidaja, kelle kohtustuseks on:
• Mööblilt ja aknalaudadelt tolmu pühkimine
• Üldkorra hoidmine oma toas (et riided ei vedeleks jne)
2.6. Plakatite, piltide või ehtede seintele riputamine on võimalik vaid kasvataja loal ning juhul, kui see ei riku seina.
2.7. Vajaduse korral mööbli ümberpaigutamiseks tuleb samuti küsida kasvataja luba.
2.8. Õpilaskodu ruumide või mööbli rikkumise korral maksab kahju õpilane ise või tema vanemad.
2.9. Isiklike hügieenitarvete hulka kuuluvad seep, hambahari, hambapasta ja käterätik. Käterätikut riputatakse nagile, kõike muud hoitakse öökapis.

3. PÄEVAKORD
• 7.00-7.30 Ärkamine (pesemine, riietumine jne)
• 8.00-8.15 Hommikueine koolisööklas
• 8.20 – 14.00 (15.00) Tunnid
• 14.00 -15.00 Vaba aeg, pikapäevaruhm
• 15.00 – 15.30 lõuna
• 15.30 – 17.30 Koduste ülesannete õppimine, huviringid, konsultatsioonid,
vaba aeg.
• 17.30 – 19.30 – Huviringid
• 19.30-20.00 Õhtusöök
• 20.00 – 21.00 Vabaaeg
• 21.00 – kõik õpilased on õpilaskodus, ettevalmistus uinakuks (pesemine jne)
• 22.00 – kõik telefonid lülitatakse välja, või antakse kasvataja kätte hoiule hommikuni
• 22.00 Uinak 1-6 klassi õpilased, 23.00 uinak 7-9 klassi õpilased

Õpilaskodu elanikud lahkuvad oma tubadest koolitundidesse kell 8.15. Õpilaskodu kasvataja lukustab välisukse kell 8.20. Uks avatakse uuesti peale tundide lõppu kell 14.00.

Õpilane võib kodust tulla õpilaskodusse mitte hiljem kui kell 22.00 (esmaspäevast-neljapäevani), sest kell 22.00 õpilaskodu kasvataja lukustab välisuks.

4. ÕPILASKODUST LAHKUMINE
4.1. Õpilane ei tohi lahkuda õpilaskodust ilma kasvataja loata.
4.2. Selleks, et lahkuda õpilaskodust keset õppenädalat, peab õpilasel olema vanema (hooldaja) kirjalik sõnum, või vanem (hooldaja) teavitab kasvatajat telefoni teel.
4.3. Nädalavahetuseks ja vaheajaks läheb (sõidab) õpilane koju.
4.4. Kui haigestumise või muude vabandavate põhjuste korral õpilane ei saa õigel ajal õpilaskodusse ilmuda, siis teavitab tema vanem (hooldaja) kasvatajat telefoni teel.
4.5. Juhul kui õpilane puudub õpiulaskodunt teadmata põhjusel, siis kasvataja pärib infot vanematelt või saab seda klassijuhataja käest.

5. VABA AEG ÕPILASKODUS
5.1. Vabal ajal on õpilasel võimalus osaleda huviringide töös, käia spordi- ja jõusaalis, õpetajate konsultatsioonides.
5.2. Õpilaskodu kasvandike jaoks on ühiskondlikult kasulik töö kohustuslik.
5.3. Puhkeruumis võib vaadata televiisorit, lugeda ajakirju ja raamatuid, mängida lauamänge jne.
5.4. Õpilaskodus on keelatud suitsetamine ja alkoholi tarvitamine.
5.5. Õpilased ei saa ilma põhjuseta viibida teiste õpilaste tubades.

6. HAIGESTUMINE
6.1. Haigestunud õpilane läheb Kallaste polikliinikusse.
6.2. Lihtsamaid ravimeid saab õpilane kasvataja käest (vanemate loal).
6.3. Arstitõendit toob õpilane klassijuhatajale.
6.4. Kergema haiguse korral jääb õpilane õpilaskodusse, tõsistemate juhtumite puhul teavitab kasvataja lapsevanemat (hooldajat) ning kooskõlastab võimalust õpilase koju toimetamisest.

7. ÜHISKONDLIKULT KASULIK TÖÖ
7.1. Ühiskondlikult kasulik töö on ette nähtud selleks, et kujundada õpilasel töötamisharjumusi, tööoskusi ja töökogemusi.
7.2. Ühiskondlikult kasulikkude tööde tegemine toimub vajaduse korral õpilase vabal ajal.
7.3. Kasvataja määrab töö liiki ja täitmise aega.

8. KODUKORRA RIKKUMINE
8.1. Korduva kodukorra rikkumise puhul pöördub kasvataja direktori poole ning taotleb karistust.
8.2. Eriti raskete rikkumiste korral teavitab kasvataja õpilase vanemaid (hooldajaid) ning politseid.
8.3. Õpilaskodu kodukorra rikkumise puhul on kasvatajal ja koolil õigused rakendada pedagoogiliselt põhjendatud ja seadusega lubatud meetmeid kuni kooliõpilaste ja õpilaskodu kasvandike nimekirjast kustutamiseni välja.

© 2017 Kallastekool. Developed by disain.agency