Kool

kallastekoollogo1

LOGO

flag (1)

KOOLI LIPP

Kallaste Keskkooli ajalugu

Peipsimaa venelaste haridus võtab alguse XIX sajandi kolmekümnendatel-neljakümnendatel aastatel. Esimestena tekkisid õigeusu kogudusekoolid Mustveel, Lohusuul, Tihedas ja Ninas. Nende koolide töö eesmärgiks oli muuseas piirata vanausuliste mõju lastele.

Vanausuliste endi lapsed õppisid aga nn „tädikeste koolides”, milles kogu õppimine põhines sellel, et keegi kirjaoskaja naine õpetas rubla eest kuus lastele kirikuslaavi keelt kirikuraamatute lugemiseks. Vaatamata suhteliselt heale saadavate teadmiste varale (loomulikult tolle aja seisukohast), „tädikeste” pedagoogilised meetodid on jätnud soovida paremat. Nõnda käis aegajalt piits üle mõnede poiste selgade.

XIX sajandi kuuekümnendatel aastatel pöördusid vanausulised Derpti võimude poole palvega lubada oma koole avada. Palve täitmisega tublisti viivitati ning sel ajal käisid kohalikud lapsed Torila eesti õppekeelega koolis. Kuid aastal 1897 kool siiski avati. Esialgu oli seal vaid üks klass, hiljem kaks klassi, siis muutus kool seitsmeklassiliseks. Aastal 1946 hakkas kool töötama keskkoolina. Erinevatel aegadel õpiti siin kuni kümnenda, üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda klassini.

Aastal 2007 me saame 110-aastaseks. On muutunud ajad, poliitika ja isegi riigipiirid. Õpilaste arvu suurenemise tõttu pidi kool mitu korda kolima majast majasse. Viimane, praegune kooli hoone on ehitatud 1959. aastal. On muutunud ka õpilaste põlvkonnad. Suurim osa tänapäevaseid õpilasi on möödunud sajandi alguse õpilaste järeltulijad.

Aastate jooksul juhatasid kooli kokku 20 direktorit: Viktor Orlov, Ivan Kartežnikov, Aleksei Zõbin, Boriss Janov, Aleksei Gavrilov, Osvald Kütt, Ivan Lehman, Aleksandr Lavrov, Aleksandr Tištšenko, Vassili Schwartzburg, August Möll, Nikolai Kozmin, Vladimir Safronovitš, Nikolai Balujev, Vladimir Maier, Anatoli Boikov, Veera Suits, Natalja Gorneva, Jakov Šlenduhhov, Mariam Rannak. Praegune direktor on taas Veera Suits. Õpetajate hulgas on nii kohalikke inimesi kui ka spetsialiste, kes tulid siia tööle XX sajandi viiekümnendatest aastatest kuni tänapäevani. Kõik algas vaid kahest entusiastist, Viktor ja Hristina Orlovidest, kes alustasid Kallaste kooli tööd, õpetades kõiki õppeaineid.

Praegu töötavad meie koolist 21 õpetajat. Osa neist on pärast ülikooli lõpetamist oma kooli õpetajana naasnud.

Peale tunde käivad meie lapsed huviringides, mõned elavad õpilaskodus…

Minge kooli teisele korrusele. Stendidel näete meie vilistlaste fotosid. Vanimatel ja uusimatel fotodel on sarnased näod, sest kooli on jõudnud kunagiste õpilaste lapsed ja lapselapsed…

history1
Selles hones asus kool oma sündist (1897) kuni 1902.aastani

history2
Koolihoone aastail 1902 – 1945. Siin õppisid vanemad (5.-6.) klassid.
Aastal 1945 hoone põles maha. Praegu asub siin elektrialajaam

history3
Selles majas õppisid 20.-30. aastail II ja IV klassid
(2. korrus oli ehitatud hiljem).

history4
Selles hoones õppisid aastail 20-30 I ja III klassid
(2. korrus oli ehitatud hiljem).

history5Selles hoones Võidu tänaval õppisid ajutiselt 6. klassid (1920-d)

history6
Selles hoones õppis ajutiselt 20. aastate algul I klass

history7
Koolihoone (1945 – 1950). Siin õppisid vanemad klassid

history8
Koolihoone aastatel 1945 – 1950. Siin õppisid algassid ja keskaste. Maja pole säilunud.

history9
Koolihoone 1950 – 1959

history10
Tänapäeval on meie kool niisugune. Hoone on ehitatud aastal 1959

© 2017 Kallastekool. Developed by disain.agency