Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2020-2021 õ/a
Nadežda Šlenduhhova – õppenõukogu esindaja  – hoolekogu esimees
e-post: nadezda.slenduhhova@kallastekool.edu.ee

Kai Vene – õppenõukogu esindaja lasteaia poolt – aseesimees

Külli Must – kooli pidaja esindaja

Irina Orlova – kooli lastevanemate esindaja

Irina Mölder – kooli kastevanemate esindaja, vilistlane

Tatjana Rižskaja – kooli lastevanemate esindaja,

Olga Anuševa – lasteaia vanemate esindaja, vilistlane

Aleksei Paramonov – õpilasesinduse esindaja